Το ψαχτήρι του κακομοίρη...

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2005

Έξι βασικά σημεία αιτίασης παραφυσικών φαινομένων....

Σύμφωνα με τον James Randi, υπάρχουν έξι βασικά σημεία ομοιότητας ανάμεσα σε όλες τις αιτιάσεις παραφυσικών φαινόμενων που πρεσβεύουν κατά καιρούς οι διάφοροι υποστηρικτές τους, είτε πρόκειται για εξωαισθητηριακή αντίληψη, είτε για τηλεκίνηση, είτε για επικοινωνία με τους νεκρούς, είτε για έκτη αίσθηση, είτε για ομοιοπαθητική, είτε για αστρολογία, είτε για οτιδήποτε άλλο της ιδίας κατηγορίας και ποιότητας:

1. Οι υποστηρικτές πρεσβεύουν πως τα φαινόμενα είναι αληθινά, χωρίς όμως να υπάρχουν πραγματικά δεδομένα που να πιστοποιούν αυτά που υποστηρίζουν.

2. Τα φαινόμενα αυτά θεωρείται πως «λειτουργούν» με μέσα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ισχύουν, με βάση πάντα αυτά τα οποία με μεγάλη σιγουριά γνωρίζουμε για τον κόσμο μας.

3. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται προς υπεράσπιση αυτών των φαινόμενων είναι ανεκδοτικά, όχι επιστημονικά, ενώ κανένα από τα «επιστημονικά» στοιχεία που παρουσιάζονται από τους υποστηρικτές των φαινόμενων δεν έχει αναπαραχθεί από ανεξάρτητους ερευνητές.

4. Όταν οι προσπάθειες ανεξάρτητης αναπαραγωγής των φαινόμενων αποτυγχάνουν, οι υποστηρικτές των φαινόμενων επικαλούνται «ειδικές» συνθήκες και εξαιρέσεις για τις αιτιάσεις τους, ενώ συχνά δηλώνουν πως τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν να ελεγχθούν από την «συνηθισμένη» επιστήμη.

5. Οι υποστηρικτές των αιτιάσεων αυτών συχνά επικαλούνται λέξεις όπως «δονήσεις», «μνήμη», «κβαντικό», «πνευματικό» και «άπειρο», χωρίς να έχουν καμία γνώση ή σεβασμό για το πραγματικό νόημα τέτοιων όρων.

6. Η υποστηριζόμενη «ανακάλυψη» είναι τέτοιας φύσης και τέτοιου μεγέθους, έτσι ώστε αν ήταν αληθινή, θα έπρεπε να έχει αλλάξει δραστικά την μορφή της επιστήμης, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, και την αντίληψη μας για τον πραγματικό κόσμο: κάτι τέτοιο όμως δε έχει συμβεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: