Το ψαχτήρι του κακομοίρη...

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2005

The MLM questionnaire...

Σας πλησιάζει κάποιος παλιός φίλος, ένας γνωστός απο τον στρατό, κάποιος συγγενής, και σας μιλάει για την "μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία" με την "εγγυημένη επιτυχία", όπου θα κονομάτε 1500 ευρώ το μήνα με τέτράωρη καθημερινή εργασία. Σας μιλάει για κότερα, σπίτια, αυτοκίνητα. Σας πετάει το ακαταμάχητο: "δεν θέλεις να είσαι αφεντικό του εαυτού σου;". Αναφέρει την "μεγάλη πολυεθνική εταιρεία" η οποία αναζητά νέους συνεργατες, φιλόδοξους και εργατικούς, με μεγάλα όνειρα και με "θετική σκέψη". Σας χτυπά στα ευαίσθητα σας σημεία: Δεν χρειάζεστε δικό σας σπίτι, να φύγετε επιτέλους απο το νοίκι; και ως πότε θα κυκλοφορείτε με την συγκοινωνία; και η γυναίκα σας; πως θα σπουδάσετε τα παιδιά σας; Είστε ένα βήμα απο το να τσιμπίσετε το δόλωμα. Κρατηθείτε και περάστε στην αντεπίθεση. Υπάρχουν 20 απλές ερωτήσεις που θα σας επιβεβαιώσουν άν όντως είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ρωτήστε λοιπον τον παλιό φίλο, τον γνωστό, τον συγγενή:

1: Πως ονομάζεται η συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία θέλει να σας "προωθήσει";

2: Η εργασιακή μέθοδος την οποία προτείνεις , έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την στρατολόγηση νέων μελών απο εσένα τον ίδιο, τα οποία με την σειρά τους θα στρατολογούν νέα μέλη, τα οποία με την σειρά τους θα στρατολογούν νέα μέλη, και λιγότερο με την άμεση διάθεση προϊόντων στον τελικό καταναλωτή;

3: Εσύ ο ίδιος αποτελείς μέλος μιας ομάδας στρατολογημένων κάποιου ανώτερου (που προφανώς σε μύησε στην αλυσίδα);

4: Ποιά είναι τα προϊόντα τα οποία πουλάτε;

5: Η προμήθεια των προϊόντων γίνεται καθέτως (δηλαδή, εσύ αγοράζεις απο τον αποπάνω σου τα προϊόντα, και στην συνέχεια τα μεταπουλάς στους αποκάτω σου, για να τα μεταπουλήσουν στους αποκάτω τους) και έχεις ποσοστά επι των προϊόντων που πουλάς στους αποκάτω σου;

6: Έχεις ποσοστά απο τις πωλήσεις των αποκάτω σου;

7: Η απευθείας πώληση προϊόντων σε πελάτες σου αποδίδει λιγότερα κέρδη απο την μεταπώληση των προϊόντων στους αποκάτω σου και στα ποσοστά που λαμβάνεις απο τις δικές τους πωλήσεις;

8: Πόσα άτομα έχεις αποκάτω σου και σε πόσα επίπεδα;

9: Ποιά είναι τα κέρδη των τελευταίων δυο επιπέδων που βρίσκονται απο κάτω σου, αν εσύ έχεις κέρδος x ευρώ τον μήνα;

10: Ποσοστιαία, πόσα είναι τα μέλη των δυο τελευταίων επιπέδων των αποκάτω σου, έναντι όλων των αποπάνω επιπέδων (με εσένα στην κορυφή);

11: Οφείλεις να αγοράζεις οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD, βιντεοκασέτες, DVD, βιβλία) απο τον αποπάνω σου για να αναπτύξεις την "θετική σκέψη" και να αποδίδεις καλύτερα στην συγκειρμένη εργασία;

12: Οφείλεις να λαμβάνεις μέρος σε συναντήσεις της εταιρείας όπου διεξάγονται ομιλίες ενθαρυντικού χαρακτήρα (έναντι αντιτίμου, κοινός πληρώνοντας εισιτήριο);

13: Οφείλεις ο ίδιος να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις με σκοπό να προσελκύσεις νέα μέλη στην ομάδα;

14: Ασκείται κριτική απο τα μέλη της εταιρείας στην εταιρεία;

15: Ποιά είναι η στάση των μελών της εταιρείας απέναντι σε όσους ασκούν κριτική στην εταιρεία;

16: Ποιά είναι η στάση των μελών της εταιρείας απέναντι στα μέλη που δεν καταφέρνουν να "επιτύχουν";

17: Ποιά είναι η στάση των μελών που αποτυγχάνουν απέναντι στους εαυτούς τους;

18: Πόσο είναι το ποσοστό αποτυχίας στην εταιρεία;

19: Πόσο είναι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν την εταιρεία μηνιαίως;

20: Εφόσον κάθε άτομο στην εταιρεία είναι εργοδότης του εαυτού του, πως εξηγείς το γεγονός ότι ουσιαστικά κάθε μέλος είναι εξαρτημένο απο τον αποπάνω του;

Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα πάρεις (αν πάρεις) μπορείς να κρίνεις...

8 σχόλια:

scott edwards είπε...

The fact is that the INTERNET is making people RICH! Shouldn't YOU be one of them? Click here: FIND OUT NOW!

scott edwards είπε...

Congradulations on a well written, interesting and superb blog! Have you heard about the shocking news?

1000's of real people are earning quiet fortunes from home using the most ingenious automated system ever invented.

Are you curious to find out what this is all about?

Why not? You have nothing to lose.

You can sign up for this system absolutely free of charge and check it all out for yourself.

To start off, we have a video presentation for you to watch. Just turn up the speakers if you can, and click on the link below.

Have fun and open your mind.

It is all right here: low cost mlm It successfully covers low cost mlm related stuff.

Come and check it out now, Scott :-)

Ανώνυμος είπε...

As a special token of my appreciation for all your kind help and the wonderful business you have sent my way---I want to give you a free gift.
It is called the "$25000.00 Idea". It will help you in all your endeavors.
Click here: FREE GIFT

Ανώνυμος είπε...

Wow what a cool blog you have here! I am impressed. You really put a lot of time and effort into this. I wish I had your creative writing skills, progressive talent and self- discipline to produce a blog like you did. Your blog really does deserve an honest compliment. If you have some time, stop by my site. It deals with stuff like, click here: business opportunities and then feel free to e-mail me with your words of wisdom.

P.S. I'll sure put the word out about your site and I would appreciate any business you may send my. way... Later, Scott.

Silver Fox είπε...

Our network has been looking for a MLM business like yours to list in our World Directory & our forum.

Hey, there is no cost and it will only take a few minutes for you to register!

Your Silver Fox Business Building Team helping build your MLM business!

Business Opportunity είπε...

We are creating life-changing incomes with our own incredibly unique and lucrative networking mlm!

advertising είπε...

I just came across a new system similar to PAS, but this advertising system seems to be much more powerful!

They offer a real value in their training system which aims to help any internet marketer to improve their results in advertising.

Check it out and see how you think it compares... advertising

Personally, I have been with that OTHER program for six months and have spent hundreds and still haven't qualified! I think this new advertising system is leaps and bounds ahead of the game.

Again, you can investigate this new method of advertising for yourself.

Ανώνυμος είπε...

www.myffi.gr/apoiko