Το ψαχτήρι του κακομοίρη...

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2004

Η δύναμη του Ελληνικού Hoax, μέρος πέμπτον...

Τέταρτον: μαθήματα γλωσσολογίας

«Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως «νοηματική» γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν «σημειολογικές». «Νοηματική γλώσσα» θεωρείται η γλώσσα στην οποία το «σημαίνον» δηλαδή η λέξη και «το σημαινόμενο» δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει,(πράγμα, ιδέα, κατάσταση) έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ «σημειολογική» είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το α? «πράγμα» (σημαινόμενο) εννοείται με το α? (σημαίνον). Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν «πρωτογένεια», ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν κάτι απλά επειδή έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν. Π.χ στην Ελληνική, η λέξη ενθουσιασμός εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο). Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα «Ίβυκος», «Γνώσεις» και «Νεύτων» αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Και τούτο διότι η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση. Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα τηλέ-, -λάνδη, μίκρο - μέγα-, σκοπό, -ισμός, συν- κ.λ.π. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.»

Είναι σαφές πως ο συγγραφέας του πονήματος δεν θα πρέπει να μίλαγε άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής ή ότι και άν μίλαγε, ήταν σε επίπεδο καμακιού. Νοηματικές γλώσσες, όπως είναι γνωστό, έχουν οι κωφάλαλοι. Σημειωτικές οι στρουκτουραλιστές. Η κατηγοριοποίηση που παρουσιάζεται αποτελεί μέγιστη γλωσσολογική ανακάλυψη που κακώς δεν έχει ανακοινωθεί και στους κακόμοιρους τους γλωσσολόγους. Οι Η/Υ δεν δέχονται καμία φυσική γλώσσα αν δεν τους την μάθεις με κάποιο τρόπο (κάτι που βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα ως τεχνολογία). Αν η κατανοησιμότητα από υπολογιστές αποτελούσε κριτήριο λογικής δομής και ευκρίνειας μιας γλώσσας τότε θα έπρεπε όλοι μας να μιλάμε FORTRAN και C++.Η λέξη «μικροτσίπ» τι «πρωτογένεια» έχει; Η λέξη «τουρίστας»; Η λέξη «γερμανοτσολιάς»; Η λέξη «DNA»; Η λέξη «Άλγεβρα», Η λέξη «μπουκαπόρτα»; Από την άλλη η λέξη “computer” έχει μεγάλη πρωτογένεια στα αγγλικά.

Το κομμάτι επιστημονικής φαντασίας, βέβαια, αφορά τα προγράμματα «'Ίβυκος', 'Γνώσεις' και 'Νεύτων'» (τον Ίβυκο τον ανέφερε παραπάνω ως υπολογιστικό μηχάνημα - που είναι). Ο συγγραφέας δεν γνωρίζει τι είναι τα ολοκληρώματα, ούτε τι θέλει ακριβώς να πει. Απλώς πετά και ένα μαθηματικοειδές με την ελπίδα πως όσοι ενδιαφερθούν θα είναι εξίσου άσχετοι από προγραμματισμό και από μαθηματικά ώστε να μην τον πάρουν χαμπάρι. Παρεμπιπτόντως «μαθηματική δομή», με την έννοια που αναφέρεται παραπάνω, έχουν μόνο οι γλώσσες των μηχανών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν γλώσσες των οποίων η δομή είναι αποτέλεσμα συστηματικών, χαοτικών επιδράσεων κάθε είδους και δεν είναι αναπαραστάσιμες ως κλειστά σχήματα.
Για τα προσφύματα, αρκεί να παρατηρήσω ότι το αναφερόμενο «πρόσφυμα» -λάνδη είναι Ελληνική απόδοση του αγγλικού και γερμανικού προσφύματος –land. Δεν είναι σαφές τι θέλει να πει ο ποιητής με το «μη-οριακή γλώσσα» και την απειρότητα της γλώσσας. Σίγουρο είναι ότι είναι και πάλι μπαρούφα καθώς δεν υπάρχουν γλώσσες λιγότερο και περισσότερο «πεπερασμένες». Όλες οι γλώσσες κάνουν πολύ καλή δουλειά στην περιγραφή των όσων απασχολούν τις κοινωνίες που τις μιλούν.
Η επιστημονική σκέψη έχει προχωρήσει τους τελευταίους πέντε αιώνες χωρίς την βοήθεια της Ελληνικής γλώσσας, (παρά την χρήση ελληνικών ριζών στην ονοματολογία - για μούρη εγγραμματοσύνης - από μη ελληνομαθείς κατά την πλειονότητά τους φυσικούς επιστήμονες). Δεν υπάρχει κανένας φόβος να στερέψει η φυσική επιστήμη εξ αυτού (συνεχίζεται…)

Δεν υπάρχουν σχόλια: